sharpman equestrian team

Sharpman grundade Sharpman Equestrian Team hösten 2011. Syftet var att skapa ett koncept för ett mer långsiktigt samarbete med ett antal ryttare inom ridsporten. En arbetsform som innebär så mycket mer än den vanliga s.k sponsringen. Vi benämner varandra samarbetspartners och det betyder att vi alla skall få ut så mycket som möjligt av vårt gemensamma arbete. Det vi jobbar med är:

­ Ryttarna och deras hästar får möjlighet att bära/nyttja produkter av hög kvalité ur Sharpmans sortiment. De har också till uppgift att vid såväl träning som tävling bära Sharpmans logotype för att sprida varumärket.
­ Vid events, utbildningar etc som Sharpman anordnar, så medverkar deltagare ur Teamet på olika sätt.
­ Sharpman har möjlighet att anordna events, utbildningar etc hos de i Teamet som har ridanläggningar. Hos några i Teamet finns Sharpman med regelbundenhet på plats gällande Sadelinpassning.
Vi samarbetar med att sprida information och marknadsföring för samtliga parter på träning och tävling, genom hemsidor, bloggar, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial.

Samtliga ryttare (och deras hästar) bär det nu speciellt framtagna emblemet "Sharpman Equestrian Team", för att med tydlighet visa att man ingår i denna unika grupp.